Un dels estudis més interessants, i encara no acabats, és el que fa referència a les sepultures que hi ha en la Basílica.

"Les sepultures de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè"., Jordi Bonet Armengol. A. Butlletí Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, núm XV (2001) p. 275-288

En la inscripció que hi ha en la làpida d’un dels arcs que uneix l’església amb Capitania hi trobem aquesta inscripció:
“Aquest es lo primer Monestir del Orde de la verge Maria de la Mercè a X de Agost fundat. Any M CC XVIII”.
Estudi de les sepultures / Estudio de las sepulturas


CA: Si volen més informació, podeu descarregar. ES: Si quieren más información, puede descargar. EN: If you want more information, you can download.

e-mail: