CONCIERTO DE LA CORAL CATNOVA, el passat diumenfe dia 12 de desembre a les 17h, sota la direcció del Mestre Maestro Luis Eduardo Galián, amb gran afluència de públic. Excel·lente progressió de la jove coral. Enhorabona13/12/2021 14:07:00