Visita del Cardenal D. Lluís Martinez Sistach, a la Basílica el passat diumenge 1 de maig. Ens va otorgar l'honor de presidir la Missa Major. Ens va acompanyar també Mn. Alfred Sabaté, secretari del Sr. Cardenal. Li agraim la seva visita i l'estima que el nostre Cardenal D. Lluis sent vers la Basílica de la Mare de Déu de la MERCÈ i per tots els mercedaris.


Pot veure més imatges en aquest enllaç

11/05/2022 20:59:00