Foto de familia de l'Associació dels retirats de la Guàrdia Civil de Tràfic i dels treballadors de Correus i Telègrafs, que tenen com a patrona la Mare de Déu del Pilar. A la foto adjunta els guanyadors de les petites “pilaricas” que es van sortejar al finalitzar la Missa. Agraïm la presència d'ambdós col·lectius.

És un exemple del que ens agradaria que fos la Basílica, l'església de la nostra Mare i, per tant, església de tots.13/10/2022 11:29:00