Basílica de la Mercè. Feines de creació i ordenació de l’arxiu documental i gràfic. Gener-març 2015

Hem recuperat la totalitat de material escrit i gràfic, original o publicat, escampat per les diferents seccions i espais de la basílica. Ho hem unificat en les dependències del soterrani, aprofitant antics mobles existents a les galeries altes (antic espai parroquial i casal) i a la sagristia.

Alguns mobles s’han adaptat a les necessitats del tipus de document a guardar tenint en compte les condicions d’humitat de l’espai i de les parets: lleixes horitzontals i verticals, armari tancat per a les fotografies, etc.

Hem adaptat dos petits armaris més per tal de poder guardar altres objectes històrics de materials diversos (plaques, quadres, medalles, tèxtils, etc.). La documentació històrica inclou alguns dels llibres salvats de la destrucció de 1936, però la major part del contingut s’inicia l’any 1939 amb els moviments d’Acció Catòlica, Filles de Maria i conferències de sant Vicenç de Paül.

Amb l’arribada a la basílica del rector Llorenç Castells s’inicia l’obra de reforma de l’altar major i del cambril, la celebració del 75è aniversari de la coronació canònica de la Verge de la Mercè, la fundació de la Germandat i l’activitat parroquial. Tots aquests fets generen nombrosa i interessant documentació que abasta des dels anys 1954 al 1978. A partir de 1978 fins a l’actualitat, el volum de documents es redueix considerablement i la major part corresponen a fets ordinaris.

Guardem també la sèrie de programes i cartells de les celebracions religioses de la festa de la Mercè (poques); retalls de premsa ordenats cronològicament; impresos d’activitats parroquials, també ordenats; apunts, textos i treballs manuscrits sobre la basílica; història i documentació de l’orgue; història i documentació de l’escolania; documentació sobre les restauracions de l’edifici i de la imatge de la Verge, així com els diversos documents generats per esdeveniments puntuals celebrats a la basílica.

L’arxiu gràfic inclou arxiu d’imatges impreses (estampes i gravats) i arxiu fotogràfic. L’arxiu d’imatges impreses inclou les estampes publicades de les quals disposem d’un exemplar. Han estat ja escanejades.

L’arxiu fotogràfic es divideix en dues classes: fotografies de la basílica i els seus elements, agrupades per les diferents parts de l’edifici: altar major, capelles, imatges, etc. Fets històrics i celebracions ordinàries de la parròquia i de la basílica, ordenades per data aproximada. A més, comptem amb una sèrie de fotografies d'actes protocol·laris (visites de personatges de rellevància) més o menys notables i un petit nombre de retrats de rectors i clergues.

L’ordenació de l’arxiu fotogràfic antic és laboriosa, ja que cal situar els personatges en el seu temps i conèixer els fets històrics.

Biblioteca Com a complement, hem agrupat la bibliografia sobre la Mercè, els mercedaris, la història de la basílica, i sobre els sants Maria de Cervelló, Pere Nolasc i Ramon de Penyafort. Hem afegit alguns dels llibres i revistes d’interès general que formaven part de la biblioteca de la basílica, que poden aportar alguna dada sobre la història mercedària, el barri, història de Barcelona, etc.

NOVETAT. Ja a la venda... (5 Euros)19/06/2015 09:00:00