Tots els darrers divendres del mes a les 19:30h a la Capella del Descens.
Coordina: Juan José Soler.

Estàs convidat.
05/10/2020 11:00:00