El passat 26 de juny el Bisbe Auxiliar Javier Vilanova va confirmar a un nodrit grup de joves de la parròquia de Sant Pere Nolasc. La Missa va ser concelebrada pels PP. Domingo Lorenzo, el rector, i Juan Servando Servando Miedes. Hi van assistir tots els catequistesm familiars i un gran cor juvenil de la comunitat filipina feligresa de la parròquia.
La celebració va ser molt festiva i alegre. El Bisbe va reconèixer la importància que la comunitat filipina té dins la diòcesi i va animar als joves a ser testimonis de Jesús allà on es trobin. Moltes felicitats.29/06/2021 14:15:00