El passat dissabte un bon grup de joves amb els seus pares i familiars van assistir a la MISSA SABATINA a la Basílica. Aquest grup forma part del moviments SCHOLA CORDIS IESU, dirigit pel Mn. Xavier Prevosti.

Abans de la Missa van celebrar una Hora Santa amb l'Exposició del Santíssim i el res del rosari. Al acabar l'Eucarístia, un grup de 25 joves es va consagrar a la Mare de Déu de la Mercè per ser llavor de l'Evangeli amb les seves vides enmig d'una societat espiritualment empobrida. 

Els agraïm la visita i convidem a tots els moviments, institucions i parroquies de la diòcesi a que reservin el seu dissabte per pregar davanr la Patrona de Barcelona i celebrar amb nosaltres la Santa Missa.
15/02/2021 07:17:00