Canvi de la coberta de la tomba situada a l'entrada de la Basílica. Hem tret la fusta ja podrida i hem col·locat una altra de millor qualitat i durabilitat, de millor aspecte. Passa més desapercebuda dins l'entorn. Amb els recursos dels que disposem intentem millorar les condicions de la Basílica, la casa de la patrona de tots els barcelonins.
21/02/2023 12:47:00