A partir d'aquesta setmana, el moviment laic Christi Fideles Laici vindrà a la Basílica tots els dimarts de 20 a 21h per tal de celebrar-hi les seves sessions de formació i pregària. El passat diumenge van iniciar el curs amb una catequesi que va acabar amb la celebració de la Santa Missa presidida per Mn. Juan Carlos Izquierdo. 

​Agraïm al moviment que hagi pensat en la Basílica per fer camí i créixer en la fe. Que per molt temps pugui ser.21/10/2020 09:13:00