Celebració de la primera Missa de Monsenyor Xavier Vilanova després de la seva consagració episcopal, a la Basílica de la Mercè el passat dilluns 21 de desembre. L'han acompanyat a l'altar el P. Provincial, P. Jose Juan Galve, el rector de la basílica, P. Fermin Delgado, i els Pares Jesus Roy i Domingo Lorenzo.  Com a sacerdot adscrit a la Basílica Mn. Frasncesc Tort.
Monsenyor Vilanova te una gran devoció per la Mare de Déu de la Mercè, patrona de la ciutat, i freqüenta la basílica per pregar o fer recessos personals, és per això que recent consagrat ha volgut agraïr-li a la Mare de Déu de la Mercè i demanar-li també fortalesa en aquesta nova etapa de la seva vida, més plena de responsabilitats.







23/12/2020 13:07:00