A "la doctrina de la creu de Crist" (1Cor 1,18) hi ha la clau de tot l'Evangeli. La creu és la suprema epifania de Déu, que és amor. Per això no és estrany que la predicació apostòlica es centri en la creu de Crist, però cal reconèixer que la creu de Jesús és un gran misteri, "escàndol per als jueus, bogeria per als gentils; però és força i saviesa de Déu per als anomenats, jueus o grecs "(1,23-24).
 
La creu és l'enorme misteri d'una persona divina que va experimentar la suprema humiliació de la mort i de la creu. "Ell ens va estimar a nosaltres, i va enviar el seu Fill com a víctima expiatòria dels nostres pecats" (1Jn 4,10). L'obra més santa de Déu conflueix amb l'obra més criminal dels homes. "En aquella hora de tenebres, els homes matem a l'Autor de la vida" (Ac 3,14-19) i d'aquesta mort ens ve a tots la vida eterna. La creu de Crist ha estat la nostra redempció. "Al preu de la sang de Crist, hem estat comprats i rescatats del pecat i de la mort" (1Cor 6,20), ja que Jesús "es va lliurar per nosaltres per rescatar-nos de tota iniquitat, i purificar per a si un poble que fos seu, fervorós en bones obres "(Tit 2,14).
 
Quan contemplem el misteri de la creu, veiem primer de tot un signe dolorós, claus, sang, sofriment, abandonament, humiliació extrema, mort, però en realitat el senyal de la creu és el senyal del cristià perquè en ella veiem l'amor que Déu ens té i amb el que ens ha redimit. La creu és la revelació suprema de l'amor de Déu. Moltes coses poden revelar l'amor: la paraula, el gest, l'ajuda, el do, però el signe més eloqüent, el més fidedigne i inequívoc de l'amor és el dolor. L'amor del Pare és un amor capaç de sofriment, de dolor extrem. "Déu va acreditar el seu amor cap a nosaltres en què, sent encara pecadors, Crist va morir per nosaltres" (Rm 5,8). Referint-se a la seva creu, diu Jesús poc abans de patir: "Convé que el món conegui que jo estimo el Pare, i que segons el mandat que em va donar el Pare, així faig" (Jn 14,31). "Així Crist ens estima, fins a donar la seva vida per nosaltres, com a bon pastor" (Jn 10,11), "per donar-nos vida eterna, vida sobreabundant" (10, 10,28), "per recollir-nos de la dispersió i congregar-nos en la unitat "(12,51-52).
 
Per això la creu és el segell distintiu de la veritable espiritualitat cristiana. Si un determinat camí espiritual defuig la creu i és ample i espaiós no el veritable camí de Crist, ja que aquest -el que porta a la vida- "és estret i passa per porta estreta" (Mt 7,13-14). Jesucrist afirma: "Ja no us dic servents, us dic amics" (Jn 15,15). Els cristians som els amics de Crist, "elegits per ell" (15,16).

Tota la vida cristiana s'ha d'entendre com una amistat amb Jesucrist, amb tot el que aquesta implica de coneixement personal, mutu amor, relació íntima i assídua, col·laboració, unió inseparable, voluntat d'agradar-i de no ofendre. Aquesta és l'amistat que ens fa fills del Pare, i que ens comunica l'Esperit Sant. No hi ha millor accés al coneixement intern de Jesús en la seva passió d'intentar endinsar-nos en els sentiments que inspiren la seva pregària sacerdotal que ens presenta sant Joan en els capítols 14 i 15, comentats pel papa Benet XVI en el seu llibre "Jesús de Natzaret".
 
El ritual de la festa de l'Expiació, que era i és la festa central de la fe jueva, està descrit en el Levític. Aquesta festa jueva és el rerefons bíblic de la pregària sacerdotal. Un rerefons que és litúrgic i que té un gran simbolisme ritual. L'Escriptura ordena al gran sacerdot que ofereixi expiació per si mateix, pels seus pecats, per casa, per la seva família, per la seva classe sacerdotal, i per tota la comunitat. Així "purificarà el santuari de les impureses dels fills d'Israel i de totes les seves transgressions amb què hagin pecat" (Lv 16,16). Únicament en la celebració d'aquests ritus, el gran sacerdot pronuncia el nom de Déu. Tot el ritual d'aquesta festa té com a rerefons l'Aliança. És més, bíblicament cal llegir el relat de la creació en la perspectiva de l'Aliança que Déu fa amb el poble elegit. Si Déu crea un món, ho fa per arribar a pactar una aliança amb el seu poble.


13/04/2017 09:00:00