Fa uns dies s’han presentat a la Delegació d’economia del bisbat aquests comptes que són el resum econòmic de l’any 2014 i les previsions pels pròxims mesos.

12/06/2015 09:00:00