Vivim en un moment concret i amb uns problemes concrets en la nostra societat, en la nostra Església, en la nostra família i en el nostre treball. I se'ns demana canviar. Els canvis que Déu ens demana no són canvis estructurals o polítics o aparents, sinó canvis fruit de l'amor. Del desig de ser fidels i de perseverar. Que no és deixar passar el temps. Si no renovar en el temps la decisió que vaig prendre. I viure d'ella. Viure d'aquella fidelitat constantment renovada. L'inici de la justificació (de tota obra bona en nosaltres) prové de Déu. Això no exclou la nostra col·laboració o el nostre esforç en veure si podem fer més o altres coses diferents.

Pel que tradueix és que no ens anem a santificar fent una cosa diferent de la que Déu vol. Ni més, ni menys, ni una altra cosa. És millor resar tres rosaris que un? Doncs no. Si Déu no ho vol, no. Hi ha coses que consten de la voluntat de Déu sobre nosaltres, però hi ha moltes altres coses que no consten. Que si he d'anar o no a missa cada dia. Doncs depèn. No és voluntat explícita per a tots nosaltres. Aquest tema haurà de discernir-cadascun.


Evangeli de la vocació cristiana:

"35. L'endemà, Joan es trobava de nou allà amb dues de les seves deixebles.36. Fixant-se en Jesús que passava, va exclamar: «Mireu l'anyell de Déu». 37. Els dos deixebles el sentiren parlar així, van seguir Jesús. 38 Jesús es girà i, en veure que el seguien, els diu: «què busqueu?» Ells li digueren: «Rabí -que vol dir 'Mestre'- ¿on vius?» 39. Els respon: «Veniu i ho veureu.» Van ser, doncs, veieren on s'allotjava i es quedaren amb ell aquell dia. Era més o menys l'hora desena". (Jn 1, 3-39)

Jesús es fa el trobadís. Fa veure que no sap. Pregunta: què busqueu? Ell ho sap, però vol que ens adonem. Aquest esquema es repeteix en la crida a tots els deixebles. "40 Andreu, el germà de Simó Pere, era un dels dos que havien sentit a Joan i havien seguit Jesús. 41 Aquest troba primerament al seu propi germà, Simó, i li diu: «Hem trobat el Messies»- que vol a dir, Crist. 42 I el va portar a Jesús. Fixant Jesús en ell la mirada, li va dir: «tu ets Simó, fill de Joan tu et diràs Cefas -que vol dir, Pedra-». 43 l'endemà, Jesús va voler partir per Galilea i troba a Felip. I Jesús li diu: «Segueix-me»" (Jn 1, 40-43)

I es perpetua fins ara. El 'vine i segueix-me' és l'essencial del nostre baptisme. Segur que amb moltes mediacions. Però qui crida, qui diu sempre és Jesús. Això és tan important que el Papa crida a l'Església: Misteri de vocació, Misteri dels anomenats. Assemblea dels vocacionals. No és una fàbrica, una assemblea, una agència de serveis, una empresa de màrqueting, de venda d'un bon producte. És l'assemblea dels anomenats. Aquells en què fixa la mirada, i pel seu nom els diu: "Què vols?" Tant és així que sant Pau ho resumeix d'aquesta manera:

"3 Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït amb tota mena de benediccions espirituals, al cel, en Crist, 4 ja que ens ha triat en ell abans de crear el món, perquè fóssim sants i immaculats en la seva presència, en l'amor" (Ef 1, 3-4)

Amb el pas del temps el podem donar per sabut. O per segur. Cal renovar-lo. Va ser una elecció pensada. Ens va cridar per a ser sants. I si encert en això, encert en tot. I si en això fracàs, fracàs en tot. Aquesta mirada senzilla al més essencial, avui ens convé. Perquè s'ha omplert la nostra vida de moltes altres coses. Que, segur que seran molt importants i molt urgents, però no són l'essencial. I també en l'Església, Però l'essencial és que Déu em va cridar abans de la creació del món, pel meu nom, amb amor d'elecció perquè fos sant. I això sí que no canviarà, i aquí sí que es posa en joc el sentit de la meva vida. La d'aquí i la d'allà.

"predestinat a esdevenir fills seus per Jesucrist, segons el beneplàcit de la seva voluntat, 6 per a lloança de glòria de la seva gràcia amb la qual ens va agraciar en l'Estimat. 7 En ell tenim per mitjà de la seva sang la redempció, el perdó dels delictes, segons la riquesa de la seva gràcia agost que s'ha desbordat en nosaltres en tota saviesa i intel·ligència, 9 donant-nos a conèixer el misteri de la seva voluntat segons el benèvol designi que en ell es va proposar per endavant, 10 per realitzar-lo en la plenitud dels temps: ha volgut unir en el Crist per cap” (Ef 1, 5-10)

Sant Pau resumeix el sentit de la vocació cristiana i la seva permanència a través dels segles. I a través dels diferents estats que ocupa la nostra vida. La crida al matrimoni per exemple és signe d'una altra trucada més profunda i universal, que és misterium vocationis i pren arrel en l'anomenada gratuïta i precedent de part del Pare. Que abans de qualsevol mèrit nostre, Déu ens havia cridat.

Per què dubtem, de vegades, de la crida de Déu per la nostra resposta? Per què mesurem la crida de Déu per la nostra resposta? I si tu no romans fidel, Déu és fidel, perquè no pot negar-se a si mateix. L'argument de la fidelitat de Déu, no és la nostra resposta. És precedent a la nostra resposta. No fa Déu com nosaltres. Per això l'Església pensa que la vocació és una cosa permanent, i no ens sentim cridats només al matrimoni, sinó en el matrimoni, no solament al baptisme, sinó en el baptisme. I això a través de tota la nostra vida.

"Per això et recomano que rebufis el carisma de Déu que està en tu per la imposició de les meves mans. 7 Perquè no ens va donar el Senyor a nosaltres un esperit de timidesa, sinó de fortalesa, d'amor i de temprança. 8 No t'avergonyeixis, doncs, ni del testimoni que has de donar de nostre Senyor, ni de mi, el seu presoner; sinó, al contrari, suporta amb mi els sofriments per l'Evangeli, ajudat per la força de Déu, 9, que ens ha salvat i ens ha cridat amb una vocació santa, no per les nostres obres, sinó per la seva pròpia determinació i per la seva gràcia que ens va donar des de l'eternitat en Crist Jesús, 10 i que s'ha manifestat ara amb la Manifestació del nostre Salvador Jesucrist, que ha destruït la mort i ha fet irradiar vida i immortalitat per mitjà de l'Evangeli 11 per al servei he estat jo constituït herald, apòstol i mestre." (2 Tim 1, 6-11)

Anem a no amagar en la nostra oració aquestes pors que tenim. Tota obra de santificació en el nostre interior és suggerida per iniciativa precedent i gratuïta de Déu. És el motor permanent del nostre reciclatge. El motor segur de la nostra vitalitat espiritual. No és una tècnica, no és una teràpia, sinó que revifem en nosaltres un do de Déu que és permanent. Sempre viu i actual. L'Església és educadora de vocacions cristianes. La història de la nostra vocació és la història d'un diàleg inefable entre un Déu viu i nosaltres. En totes les vicissituds de la nostra vida, en la nostra decisió de matrimoni, en la nostra renovació, en els moments dolços. Quantes vegades diem 'si jo hagués sabut ...' Déu sí que ho sabia. És en Ell que tenim la nostra seguretat, no en nosaltres. A la font de l'amor que significa aquesta crida del Pare des de tota l'eternitat a ser sant. I així podem anar afegint condicionants personals, obres en què col·laboro, o providencials.

En Mc 3,13. "Va pujar a la muntanya i va cridar els qui va voler; i van venir al seu costat. 14 En va instituir Dotze, perquè estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar Per estar amb ell Jesús a la passió els diu als onze: 13 Vosaltres sou els meus amics, si feu el que jo us mano. 15 Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo; a vosaltres us he dit amics, perquè tot el que he sentit del meu Pare us ho he donat a conèixer. 16 No m'heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he destinat perquè aneu i doneu fruit, i un fruit romangui; de manera que tot el que demaneu al Pare en nom meu us ho concedeixi.”
 


02/06/2016 09:00:00