Després de pràcticament un mes intens de treball, el retaule de Sant Pere Nolasc ha quedat com nou. Els seus daurats brillen i destaquen on abans només es veien ombres, els seus desperfectes en maçoneria (el retaule major majoritàriament era d'obra) ha desaparegut per complet; de la mateixa manera s'han netejat les imatges de la composició així com ha quedat restaurat l'oli de Sant Pere Nolasc a la part superior. La restauració ha anat a càrrec de l'especialista Yolanda Bergua, que compta amb un excel·lent currículum professional i que ha treballat amb anterioritat en la reparació d'una part de la volta de la Basílica. Els cost total dels treballs ha estat de 4500€.

29/11/2021 06:57:00