Foto del passat 29 d'abril amb el grup Schonstatt, el dia del repartiment de les imatges de la Mare de Déu perquè pugui estar durant un mes a les cases dels devots de la Mare de Déu. Una tradició i devoció que hem de recuperar. A través de Maria arribem a Jesús. 
 
 11/05/2022 20:53:00