El mateix àngel que coronava l'anterior orgue però degudament restaurat i amb la seva pintura original. La veritat és que encaixa perfectament amb el contorn i resulta molt apropiat per una església dedicada també a Sant Miquel arcàngel. La instal·lació ha estat obra del nostre sagristà Darek Stachura i la neteja i rehabilitació é sobra de la restauradora Yolanda Bergua.


03/12/2021 07:45:00