La vida, que l'home persegueix amb una esperança infatigable, és un do sagrat en el qual Déu fa brillar el seu misteri i la seva generositat. Déu és el Déu "vivent". Invocar «al Déu vivent» o presentar-se com el «servidor del Déu vivent» és no només proclamar que el Déu d'Israel és, sinó també donar-li un dels noms que més estima.

La vida és cosa preciosa que apareix en les últimes etapes de la creació per coronar-la. Però la vida és cosa fràgil. Tots els éssers vius, sense excloure a l'home, posseeixen la vida només a títol precari. Estan, per naturalesa, subjectes a la mort. En efecte, aquesta vida depèn de la respiració, és a dir, d'una alenada fràgil, independent de la voluntat i que una coseta de res és capaç d'extingir. La vida és cosa que ve de Déu, però l'hàlit de l'home ve de Déu en forma molt especial: per fer-ho ànima visqui insuflar Déu en els seus nassos un alè de vida que torna a retirar en l'instant de la mort.

Déu promet la vida. Déu, «que no es complau en la mort de ningú», no hi havia creat l'home per deixar-lo morir, sinó perquè visqués; per això li havia destinat el paradís terrenal. Fins i tot després d'haver-hi vedat l'accés a l'arbre de vida a l'home pecador, que pensava trobar-per les seves pròpies forces, no renuncia Déu a garantir l'home la vida.

Déu és font de vida. Aquesta vida, tot i que es viu enterament a la terra, no es nodreix, però, en primer lloc, dels béns de la terra, sinó de l'adhesió a Déu. Ell és «la font d'aigua viva» i «el seu amor val més que la vida». Més que de la vida feliç a la seva terra va fer Israel pecador l'experiència de la mort, però des del si mateix de la mort descobreix que Déu persisteix en cridar-lo a la vida. Des del fons de l'exili proclama Ezequiel que Déu «no es complau en la mort del malvat», sinó que el crida a viure.

Jesucrist afirma de si mateix "Jo SÓC LA VIDA". Amb la vinguda del Salvador les promeses es converteixen en realitat. Jesús anuncia la vida. Per a Jesús és la vida una cosa preciosa, «més que l'aliment» «salvar una vida» preval fins i tot sobre el dissabte perquè «Déu no és Déu de morts, sinó de vius». Ell mateix capellà i torna la vida, com si no pogués tolerar la presència de la mort: si hagués estat allà, Llàtzer no hauria mort (Jn 11,15.21). Ell aporta la vida que no mor, la «vida eterna», fins i tot es pot dir que és «la vida» a seques. Crist, Verb etern, posseïa la vida des de tota l'eternitat. Encarnat, és «el Verb de vida» que disposa de la vida en plena propietat i la dóna amb superabundància a tots els que li ha donat el seu Pare.

Ell és «el camí, la veritat i la vida» (14,6), «la resurrecció i la vida» (11,25). Jesucrist, príncep de la vida. El que Jesús demana ho fa ell el primer; el que anuncia, el dóna. Lliurement, per amor del Pare i dels seus, com el Bon pastor per les seves ovelles, «dóna la seva vida». Jesucrist, mort i ressuscitat, és «el príncep de la vida»
A nosaltres ens crida Déu a "Viure en Crist". Aquest pas de la mort a la vida es repeteix en qui creu en Crist i, «batejat en la seva mort» «viu en endavant per Déu en Crist Jesús». La seva «vida està amagada amb Crist en Déu» (Col 3,3), el Déu viu, la Vida és temple (2Co 6,16). No està ja sotmès a la subjecció de la carn; pot travessar indemne la mort i viure per sempre no ja per si mateix, sinó per a aquell que ha mort i ressuscitat» per ell.
 
Així la mort és absorbida per la vida. Ja en aquesta terra, quant major participació té el cristià en la mort de Crist i com més porta en si els seus sofriments, tant més manifesta la seva vida fins i tot en el seu cos. Aquesta vida no tindrà, però, tota la seva perfecció sinó el dia en què també el cos ressusciti gloriós. Llavors tot quedarà plenament sotmès a Déu, que «serà tot en tots». Serà un nou paradís, on els sants gaudiran per sempre la vida mateixa de Déu en Crist Jesús.


19/01/2017 08:45:00