Basílica de la Mercè
Barcelona 6/maig 2015

Sr. Cardenal:

"(...) Ara es tracta d’una qüestió força més agradable.

Ahir a la Junta de la Germandat va néixer una idea que va prenent cos i que podria ser de molt interès pel bisbat.

En la presentació del Jubileu per la Misericòrdia que el Sant Pare ha decretat, l’oficina d’informació de la Santa Seu diu, entre altres coses: “El Papa desea que este Jubileo sea vivido tanto en Roma cono en la Iglesias locales; … Además, por primera vez en la historia de los Jubileos se ofrece la posibilidad de abrir la Puerta Santa -Puerta de la Misericordia- también en cada una de las diócesis, especialmente en la Catedral o en otra iglesia significativa, o en un Santuario que revista una especial importancia para los fieles. Del mismo modo, es fácil percibir en la Bula de convocación otras características que lo hacen único. La evocación misma de la misericordia rompe ya los esquemas tradicionales. (…) Pienso también en la llamada hecha por el Papa Francesco al hebraísmo y al Islam a descubrir en el tema de la misericordia la vía del diálogo y de la superación de las dificultades por todos conocidas.

Nosaltres opinem que:
a) La Mercè és un santuari significatiu de la diòcesi, a part de ser la Patrona.
b) que l’evocació de la Misericòrdia (en totes les seves modalitats) li és del tot escaient. i
c) que la història de Sant Pere Nolasc i la seva acció (que especialment recordarem l’any Nolasc 2018) són especialment properes al diàleg entre cristians- jueus i musulmans.

Ens agradaria (per vot unànime) demanar al Bisbe de la diòcesi i al seu govern que consideri la possibilitat que la “Porta Santa” de misericòrdia que obri a la diòcesi l’any Sant proposat fos la de la Basílica de la Mercè. (...)

De qualsevol forma, quedi clara la nostra petició. Ens agradaria que es contemplés que la Mercè fos el Santuari on s’obrís diocesanament l’any sant de la Misericòrdia.

In manus tuas... "

Mn Joan Martinez, Rector

El Sr. Cardenal ha publicat una nova carta pastoral titulada Sigueu misericordiosos, en format bilingüe, que podeu descarregar-vos aquí. Aquesta carta s'ha lliurat conjuntament amb una edició especial del Full dominical del 13 de setembre. Val la pena que seguim aquest lluminós text que ens ajuda a preparar l'any de la Misericòrdia.

 


02/10/2015 09:00:00