En els inicials preparatius de l'any Nolasco (2018), dins de les converses que van tenir lloc a la Junta de la Germandat sembla que, a causa del marcat caràcter mercedari de l'esdeveniment, el millor seria subrogar-se al calendari i activitats programades per l'Ordre de la Mercè en els que tant la Germandat com la Basílica s'ofereixen a col·laborar.

L'opció s'inclinaria cap a la "concentració" d'actes per tal de no perdre l'estabilitat de la vida ordinària de la Basílica. En particular, es proposa un acte d'obertura i clausura de l'any Nolasc, amb uns determinats moments més intensos que poguessin concentrar-se en unes Jornades per donar a conèixer el perfil i l'obra del sant fundador. Tot això no és obstacle per no concretar en el seu moment algunes iniciatives ja presentades, com la integració dels bisbats catalans, la inauguració d'una sala d'exposició permanent sobre el sant, o la presentació en ràdio i premsa dels actes a decidir.

Aquesta és la medalla commemorativa i la seva explicació.
29/05/2015 09:00:00