La Comunió dels Sants

Sovint els fidels cristians tenim poca perspectiva. Ens quedem en una visió de l’Església massa pobre. Sense voler potser la reduïm a la barca de Pere. Inicialment va ser així i és així. Ara bé, el mes de novembre comença any rere any amb la Solemnitat de Tots els Sants. A continuació amb el dia dedicat als fidels difunts.

Junt amb les castanyes i els panellets són dies de record i pregària per a tots aquells que ens han precedit en el testimoniatge de la fe en Nostre Senyor. Aquests dos dies són dies de cementiri. En l'àmbit popular, potser sense massa llums doctrinals, es té en compte allò que vàrem aprendre tots en les nostres catequesis de primera comunió.

L’Església només es pot copsar en la joiosa afirmació de la Comunió dels Sants. És al mateix temps militant, purgant i triomfant. Les ànimes del Purgatori són Església. Els sants i santes que ja han arribat al cel, beatificats, canonitzats, amb procés en curs o sants i santes anònims també són Església.


19/11/2015 14:00:00