MARIA, MARE DE MISERICÒRDIA

La Misericòrdia és «el més fantàstic atribut del Creador i del Redemptor», va dir Joan Pau II en la seva esplèndida encíclica Dives in misericòrdia (n. 13) i ningú a la terra ho ha experimentat de manera tan radical i impressionant com va esdevenir a Maria Santíssima.

L'Antic Testament, quan utiliza aquest terme tan «maternal », es referia sempre a la tendresa entranyable de Déu per les seves criatures, però mai s'havia atrevit a dir que també una criatura humana pogués «tenir misericòrdia de Déu». La bolcada va tenir lloc amb l'Encarnació, quan la Misericòrdia de Déu cap a l'home es va manifestar amb el fet que Ell va concedir a una criatura humana ser la seva Mare i tenir, per tant, per a ell, en sentit físic, una atracció entranyable, «misericordiosa» en sentit propi. Però això no hauria estat possible si Déu no hagués estat ja des de sempre, en si mateix, també «Fill».

Déu no hauria pogut rebre a la terra aquesta materna misericòrdia, si des de tota l'eternitat, no hagués existit en el cel la Persona Divina del Fill. Així, a la icona natal de la Mare -que pot incomprensiblement prémer entre els seus braços el Fill diví convertit en fill de l'home- es va revelar el «misteri ocult durant segles»: el Pare, ric en misericòrdia, enviava al seu Fill dins de la creació feta per ell i en ell. Com escriu el papa Francisco a Misericordiae Vultus: «Triada per ser la Mare del Fill de Déu, Maria va estar preparada des de sempre per l'amor del Pare per ser Arca de l'Aliança entre Déu i els homes. Custodiar en el seu cor la divina misericòrdia en perfecta sintonia amb el seu Fill Jesús » (N.24).

Anomenar, per tant, a Maria Mare de la Misericòrdia vol dir exactament dir que ella coneix com cap altre, humanament, entranyablement, el misteri de la «filiació de Déu- i de les "entranyes de Pare"-» que conté també la promesa, dirigida a nosaltres, de convertir-nos a tots en «fills en el Fill».

Per Nadal, per tant, Maria va tenir als braços tota la Misericòrdia de Déu, si bé li seria revelada plenament només en el misteri pasqual. Recordem la bella meditació de Joan Pau II a Dives in Misericordia: Maria és la que de manera singular i excepcional ha experimentat -com ningú- la misericòrdia i, també de manera excepcional, ha fet possible amb el sacrifici del seu cor la pròpia participació en la revelació de la Misericòrdia divina.

Aquest sacrifici està estretament vinculat amb la creu del seu Fill, als peus del qual ella es trobaria en el Calvari. Aquest sacrifici seu és una participació singular en la revelació de la misericòrdia, és a dir, en l'absoluta fidelitat de Déu al propi amor definitivament complerta a través de la creu. Ningú ha experimentat, com la Mare del Crucificat, el misteri de la creu, la sorprenent trobada de la transcendent justícia divina amb l'amor: el «petó» donat per la misericòrdia a la justícia. Ningú com ella, Maria, ha acollit amb el cor aquest misteri: aquella dimensió veritablement divina de la redempció, portada a efecte en el Calvari mitjançant la mort del seu Fill, juntament amb el sacrifici del seu cor de mare, juntament amb el seu «fiat»definitiu (n.9).

Però com es van unir en ella els dos Fiats, les dues experiències de la Misericòrdia: la de Nadal i la de Pasqua? L'hem de contemplar sobre el Calvari, alçada als peus de la Creu en la qual havien clavat el seu Fill: els deixebles havien fugit i havien quedat amb ella només algunes dones fidels i enamorades i Joan, el deixeble predilecte de Jesús. Certament també Maria va ser embolicada per les tenebres que enfosquien el món: les atroces tortures del Fill li ferien el cor, però l'ànima era ferida per l'inexplicable silenci del Cel. Ella coneixia el misteri de la concepció de Jesús; sabia que ell tenia dret a anomenar Déu el seu Pare, sabia que li havia estat promès un regne sense fi. Però allà, a la Creu, el Fill semblava pregar inútilment. Deia Jesús «Déu meu, Déu meu, per què m'has abandonat?», I Maria sabia que es tractava d'un salm. Podia, per fi, acompanyar les seves paraules, però tremolava només de pensar en aquells versets que seguien immediatament després: «Tu, Senyor, em vas treure del si matern, m'has donat a la falda de la mare; a tu vaig anar lliurat des del meu naixement, des del si de la mare, tu ets el meu Déu. No us allunyeu, perquè aguaita el perill i no hi ha ningú per ajudar-me» (Sl 22,10-12).

Maria sabia fins a quin punt totes aquelles paraules eren veritables, una per una, literalment veritables! Ella hi era per testimoniar-lo amb el miracle de la seva mateixa permanent virginitat. Ella era la Mare que havia ofert el si a Déu. Però Déu Pare callava. Només un instant abans de cridar que «tot estava complert» i de confiar-se al Pare amb l'últim ímpetu de la filiació, Jesús mateix li va desvelar el misteri: el Pare des del cel donava al Fill «per la salvació de tots», el lliurava per amor a les mans dels pecadors; i el Fill no només lliurement consentia, sinó que volia que també la Mare a la terra assentís a aquell intercanvi dolcíssim i terrible.

Amb més raó Maria va comprendre llavors que, d'aquell intercanvi, ella mateixa formava part: la seva concepció immaculada, la gràcia que des de sempre l'omplia eren fruit d'aquella sang vessada pel Fill. I ella, per primera vegada, va sentir, amb tot el seu ésser, que era veritablement «filla del seu Fill», feta per ell, redimida per ell. «Jesús, llavors, en veure la mare i prop d'ella, el deixeble que ell estimava, va dir: " Dona, aquí tens el teu fill". Després digué al deixeble: "Allà tens la teva mare"». I des d'aquell moment Maria va acceptar amb passió, la de l'afecte i d'un nou part, fer de Mare «del seu fill Joan», i de tots els creients que ell representava.

Com diu el Catecisme de l'Església Catòlica: «Al peu de la Creu, Maria és escoltada com la Dona, la nova Eva, la Mare dels que viuen» (n.2618) i des d'aquell moment l'Església va saber que tenia una Mare, i Maria va saber que hi havia innombrables fills que la invocarien sempre: «Salve, Mare de misericòrdia: vida, dolcesa i esperança nostra».


14/01/2016 09:00:00