Com tots els anys se celebrarà a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, de Barcelona.
La Missa pels difunts del Reial Cos de la Noblesa de Catalunya tindrà lloc a les 19:00h. S'acompanyarà a l'orgue pel Mestre D. Héctor Paris.

Descansin en Pau.23/10/2020 11:00:00