Ambdues imatges s'afageixen a les ja existents a la capella de Sant Ramon, situades en el buit de l'escala que puja al cambrí de la Verge. Són obres de l'escultor d'Olot, Joan Montero. Fetes a mà i, per tant, originals i úniques en fusta massissa i policromades a mà.

Sant Pere Pasqual va ser bisbe de Jaén i martiritzat al 1300. Les seves restes reposen a la Basílica de Baeza. 
De la mateixa manera que Sant Pere Pasqual, Fr. Juan Gelabert és valencià. Gran amic de Sant Vicenç Ferrer, va quedar immortalitzat en un quadre del gran Sorolla en el que apereix defensant a uns bojos que estan sent maltractats i lapidats, posant-se entremig d'ells per tal de defensar-los. Va fundar el primer hospital psiquiàtric del món, per això és retratat en la casa on se'l va acollir i cuidar. Va morir a El Puig al 1417. Les seves restes reposen a l'església del monestir d'aquest poble Valencià.

23/11/2020 07:12:00