Com vaig referir en altres ocasions, viure és pelegrinar.
El Papa ens afirma a Evangelii Gaudium que “La nova Jerusalem, la Ciutat santa (cf. Ap 21,2-4), és el destí cap on pelegrina tota la humanitat. És cridaner que la revelació ens digui que la plenitud de la humanitat i de la història es realitza en una ciutat.” (n.71) Com diu el Papa: “Amb l'Esperit Sant, enmig del poble sempre hi ha Maria. Ella reunia els deixebles per invocar-lo (Ac 1,14), i així va fer possible l’explosió missionera que es va produir per la Pentecosta. (n. 284)06/03/2015 09:00:00