La Litúrgia de les Hores

En aquest Any Sant seria molt positiu promoure la celebració de la Litúrgia de les Hores comunitària, al costat de tot el poble de Déu, sobretot en les hores principals de Laudes i Vespres. És bonic que l'oració quotidiana de l'Església s'iniciï amb aquestes paraules: «Déu meu, vine en el meu auxili. Senyor, afanya't a ajudar-me» (Sl 70,2). L'ajuda que invoquem representa ja el primer pas de la misericòrdia de Déu cap a nosaltres. Ell ve a salvar-nos de la condició de debilitat en què vivim. I el seu ajut consisteix a fer-nos entendre la seva presència i la seva proximitat. Dia rere dia, tocats per la seva compassió, podem també nosaltres arribar a ser compassius amb els que ens trobem en el nostre camí (cf. MV 14). «Els Salms, de cap manera particular, destaquen aquesta grandesa del fet de procedir diví: "Ell et perdona les culpes, i cura de tots els mals; rescata la teva vida del sepulcre, et corona de gràcia i de misericòrdia" (103,3-4).

D'una manera encara més explícita, un altre Salm testimonia els signes concrets de la seva misericòrdia: "El Senyor allibera els captius, obre els ulls dels cecs i aixeca al caigut; El Senyor empara als estrangers i sustenta l'orfe i la viuda; el Senyor estima els justos i entorpeix el camí dels malvats "(146,7-9).Finalment, hi ha aquí altres expressions del salmista: "El Senyor conforta els cors afligits i els embena les ferides. El Senyor sosté els desvalguts i humilia els malvats fins a la pols "(147,3-6)» (MV 6). Els Salms, a més, comuniquen de manera exemplar els sentiments i les disposicions del cor de l'orant: agraïment, actitud penitencial, de súplica de misericòrdia, de lloança, de glorificació. Quan la litúrgia ho permet, en particular en les celebracions amb el poble de Déu, s'ha de tenir cura de triar aquells salms que millor subratllen l'aspecte de la reconciliació i de la misericòrdia. Alguns són indicats pel papa Francesc a la butlla de convocació del Jubileu: Sal 25, 50, 103, 136, 146-47. D'altres són suggerits pel Subsidi Els Salms de la misericòrdia, publicat pel Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, acompanyats, cadascun, d'una reflexió bíblica que brolla del Salm mateix, útil per eventuals moments de catequesi i per fer apreciar la bellesa i riquesa d'aquests poemes de lloança al poble de Déu que els canta (en el present volum p.5-68). 
 
Seria desitjable que els Salms fossin cantats. D'aquesta manera, també a través de la música, es transparenta la melodia de la misericòrdia del Pare en l'harmonia de l'amor trinitari. Això val sobretot per al Càntic de la Verge, el magníficat, l'himne que representa la misericòrdia de l'Omnipotent: « ha posat els ulls en la humilitat de la seva serventa la seva misericòrdia s'estén de generació en generació als seus fidels va acollir a Israel, el seu servent, recordat del seu amor» (Lc 1,46-55). 2.
 
La Adoración eucarística
 
L'Adoració eucarística L'Any Sant pot ser també l'ocasió per valorar l'Adoració eucarística a les comunitats, implorant el perdó i la pau davant la presència sacramental del Senyor. Aquest moment, tot respectant la mateixa índole, que és la d'un silenci adorador, pot ser acompanyat, de tant en tant, per la proclamació senzilla d'alguns passatges de l'Escriptura, en què es mostri el tema de la misericòrdia, o d'alguns comentaris dels Pares. Durant l'exposició, les oracions, cants i lectures s'han de disposar de manera que els fidels en oració orientin la seva pietat Crist Senyor (De sacra communione, 95). 3.

Pregària ecumènica i interreligiosa
 
El Sant Pare, en el n.23 de la Butlla, recomana que en aquest Any Jubilar es presti una particular atenció també a l'oració ecumènica i interreligiosa, perquè se suspengui, amb l'esperança de suprimir definitivament, tot judici i prejudici respecte a les nostres Esglésies germanes i a les altres confessions religioses, en la recerca de la unitat, el recíproc respecte i de la pau dels cors i dels pobles: «la misericòrdia posseeix un valor que sobrepassa els confins de l'Església. Ella ens relaciona amb el judaisme i l'islam, que la consideren un dels atributs més qualificatius de Déu. Aquest Any Jubilar viscut en la misericòrdia pugui afavorir la trobada amb aquestes religions i amb les altres nobles tradicions religioses; ens faci més oberts al diàleg per què ens coneixem i comprenem millor; elimini tota forma de tancament i menyspreu, i allunyi qualsevol forma de violència i de discriminació». En complir-50 anys de la Declaració conciliar Nostra aetate, per tant, estem cridats a sentir més la necessitat de pregar pel do de la unitat entre els cristians i de la pau i fraternitat amb els membres de les altres religions. Aquesta súplica troba la seva síntesi en la pregària del Divendres Sant i la seva continuació en les nostres comunitats, en particular en la Setmana de pregària per la unitat dels cristians. Per això és oportú que es dediquin, en cada comunitat cristiana, moments especials de súplica i oracions per implorar de Déu aquests dons.

S'ha de trobar també la manera, especialment en les Esglésies catedrals, d'organitzar celebracions de la Paraula amb els germans cristians de les altres confessions i moments de trobada amb els pertanyents a les altres religions. És important que els bisbes promoguin en les seves diòcesis aquests moments, amb la implicació de persones competents en la seva organització, de manera que puguin ser ocasions en què es manifesta el respecte i l'alegria compartida de viure junts i d'intercedir els uns pels altres, implorant la misericòrdia de l'Omnipotent. Per intensificar l'oració i implorar de Déu el do de la unitat, que troba el seu cimal en la participació en l'única taula eucarística, poden utilitzar-se, quan el temps litúrgic ho permet, els formularis de la Missa per la unitat dels cristians, a més del formulari de Maria Verge mare de la unitat(CMBMVn.38).


21/07/2016 09:00:00