Un any més, la Mare de Déu de la Mercè surt pels carrers de la ciutat per a convocar-nos a la Festa. Enguany aquesta convocatòria, des del pla de la seu, tindrà una especial rellevància, ja que la imatge quedarà custodiada a la mateixa Catedral.

Tots hi som convocats!. No deixem d’acompanyar-la aquest dia en el que ja comencen els actes que convoca la nostra Mare i Princesa de Barcelona. I de col.laborar-hi activament per tal que sigui una veritable ocasió de pietat mariana!
01/09/2015 09:13:00