Què és una germandat?

El diccionari, més enllà de les accepcions referides a parentius, deixa clar que es tracta de “Associació de persones, vinculades per una tasca, unes idees, etc. comunes, establerta per socórrer als seus membres en cas de necessitat.” També assenyala que, referent a la religió, és: 1. Confraría, congregació de caràcter pietós 2. Privilegi que una comunitat religiosa concedeix a algú per tal de fer-lo partícip d’algunes gràcies.

És obvi que hi ha germandats en àmbits civils. I també n’hi ha en els àmbits laics d’esglèsia. De l’esglèsia que prega sense entrar en això dels privilegis, potser vigents en altres èpoques. Pertànyer a una germandat és bó. Ho és sempre i quan tingui vigència d’actualitat en els seus membres. Membres que veritablement ho són si, pocs o molts, viuen amb fe i dedicació de pietat allò que els congrega.

El sentit apostòlic de congregació orientat a la pregària és encomiable sempre. Referit només a monjos i monjes potser suposa deixar al marge als fidels laics. Pesa massa en els laics aquest paradigma dels privilegis secularment otorgats a persones de rellevància social, i política. A vegades l’afany de protagonisme o el voler sortir en la fotografía social es contrari al testimoni de pietat solidària que sap rebutjar els privilegis. Aquesta actitud escandalitza al proïsme i proporciona arguments als detractors de l’Església de Nostre Senyor. Està en les nostres mans fer que no sigui així.

Diumenge passat, 22 de Maig, a les 12h del migdia va tenir lloc a la Basílica el jubileo dels voluntaris de la misericordia especialmente adreçat als germans i germanes de la Germandat de la Mare de Déu, així com a totes les germandats de Barcelona i a tots els voluntaris i voluntaries de la Basílica que van poder participar.

En aquest sentit Papa ens diu:

“Els protagonistes d'aquest esdeveniment són tots els que diàriament estan a prop i atenen els altres, promovent arreu del món el testimoni cristià entre les diverses categories de persones necessitades i entre els que viuen a les múltiples situacions de perifèries existencials. El Jubileu serà un moment de gràcia per al variat món del voluntariat cristià que, d'aquesta manera, per un dia, cobrarà protagonisme per fer visible l'obstinació de l'Església en els diversos àmbits de pobresa que el món d'avui produeix. Per tant, serà fonamental per a aquestes persones gaudir dels beneficis espirituals de l'Any Sant, de manera que puguin continuar amb renovades forces seu servei.”


26/05/2016 09:00:00