Dimarts, 12 de maig de 2020.
Aquesta tarda han acabat els treballs de reparació dels vidres de la claraboia, els colors dels quals no es podien distingir amb nitidesa des de feia anys a causa del deteriorament dels anys i de l'estructura plàstica que ho cobria i que impedia contemplar la vivor dels seus colors amb tota la seva força.
La restauració de la claraboia de l'escala que puja al cambril de la Mare de Déu ha estat excepcional. Una gran feina del mestre vidrier Xavier Grau, a qui agraïm la seva dedicació i generositat.
Una reparació necessària per poder contemplar la bellesa que fins ara quedava amagada i per evitar les humitats en els dies de pluja.
Anirem pagant la despesa mica en mica, conforme les nostres possibilitats; s'accepten donatius. Tot sigui per honorar la Patrona de Barcelona i seguir cuidant la seva Basílica...

12/05/2020 20:00:00