SANTA ÁGATA A LA BASÍLICA, un día plé de sabors i de tradicions. 180 pits venduts. Els beneficis anirán a Càritas parroquial. A la foto final les guanyadores d’una imatge de la santa a la Rifa després de la Missa del vespre.


08/02/2022 15:21:00