SANT PERE NOLASC 2015

La nova web ens ha de permetre també una comunicació més fluida. Amb aquesta intenció voldria referir-me al darrer esdeveniment que vàrem celebrar el passat 29 de Gener amb motiu de la festivitat de Sant Pere Nolasc.

Com cada any tingué lloc la celebració de l’assemblea anual de la Germandat de la Mercè. Oficià la solemne eucaristia el Sr. Bisbe auxiliar de Barcelona, Mons Sebastià Taltavull. En ella s’imposà la medalla als nous membres de la Germandat i es celebrà l’assemblea anual que resumeix les activitats i projectes de la Germandat.

En el sopar de gala, el nou rector, Mn. Joan Martínez Porcell feu referència als nous projectes que la Basílica està ja oferint, com ara recessos mensuals i obertura amplia del temple. Gràcies a l’esforç continuat del voluntariat i dels propis germans u germanes aquestes fites s’encaminen clarament a fer possible el projecte que encapçala la nova web: “espiritualitat, caritat i pelegrinatge”.

Espiritualitat

El Papa Francesc, en Evangelii Gaudium, ens parla dels “Desafiaments de les cultures urbanes” I ens anima a “reconèixer la ciutat des d'una mirada contemplativa, això és, una mirada de fe que descobreixi al Déu que habita a les seves llars, als seus carrers, a les seves places. La presència de Déu acompanya les recerques sinceres que persones i grups realitzen per trobar suport i sentit a les seves vides.” (n.71)

“Aquesta presència no ha de ser fabricada no ha de ser fabricada sinó descoberta, desvelada. Déu no s'oculta a aquells que el busquen amb un cor sincer, encara que ho facin a les palpentes, de manera imprecisa i difusa.” Ens calia “obrir la Basílica”. Com sabeu, en aquest moment, i gràcies a l’esforç de molts voluntaris, la Basílica està oberta tots els dies de 10:00h a 20:00 (llevat els migdies dels dimecres) i és una llar oberta a tothom, intentant acomplir el desig del Sant Pare que afirma: “L'Església està cridada a ser sempre la casa oberta del Pare. Un dels signes concrets d'aquesta obertura és tenir temples amb les portes obertes a tot arreu. D'aquesta manera, si algú vol continuar una moció de l'Esperit i s'acosta buscant Déu, no es trobarà amb la fredor d'unes portes tancades. (n.47)

Per altra banda, no vol ser una obertura freda, de botigueta, sinó amb l’escalfor que irradia la presència viva de Jesús. “En les seves vides quotidianes els ciutadans molts cops lluiten per sobreviure, i en aquestes lluites s'amaga un sentit profund de l'existència que sol comportar també un profund sentit religiós.” Poden trobar, gràcies també a la col·laboració de les adoradores d’A.N.F.E, el Santíssim Sagrament exposat els dimarts i els dijous (de 13:00 a 19:00) a l’adoració del poble per a poder “contemplar-lo per aconseguir un diàleg com el que el Senyor va desenvolupar amb la samaritana, al costat del pou, on ella buscava sadollar la seva set (cf. Jn 4,7-26).(n. 72)

Tant de bo que sapiguem contagiar, especialment els germans i germanes de la Germandat de la Mare de Déu de la Mercè, allò que ens diu l’evangeli: “El Senyor està aquí i t’espera”. Durant aquest curs hem organitzat també uns recessos en els temps forts de la litúrgia: Advent, Quaresma, Pasqua etc..) en dissabtes al matí, de 10:00 h a 13:00h.

Són també espais de trobada amb Déu al bell mig de la ciutat, com una mena d’oasi en el desert!. És una iniciativa que pretén fer-se ressò de les propostes que ens plantejava el nostre Cardenal en la seva Carta Pastoral “Una Església samaritana enmig de les grans ciutats”, quan, afirma que “per tal d’evangelitzar en la nostre Nínive d’avui, en els nostres grans concentracions urbanes, ens cal contemplar-les amb una mirada de fe, creient que Déu hi habita i hi treballa”

CARITAT

El Papa Francesc, en “Evangelii Gaudium” afirma que “L'Església està cridada a ser servidora d'un difícil diàleg. D'altra banda, encara que hi ha ciutadans que aconsegueixen els mitjans adequats per al desplegament de la vida personal i familiar, són moltíssims els «no ciutadans», els «ciutadans a mitges» o els «sobrants urbans». (n.74) Si alguna cosa ens ofereix la història de la Basílica de la Mercè, i la seva tradició mercedària és una especial sensibilitat envers els “captius” de tota mena. Solament emmirallant-nos en el missatge i l’obra de Pere Nolasc i Maria de Cervelló reviurà en nosaltres el desig, encara actual, que la Mare de Déu té per a exercir la seva misericòrdia envers els més petits.

L’any 2018 serà el 800 aniversari de la miraculosa aparició de la Mare de Déu a Sant Pere Nolasc, segons la tradició el dia 2 d’agost de 1218 i el 10 del mateix mes i any es fundà l’Orde de la Mercè. Un esdeveniment que encara avui és capaç d’il·luminar situacions veritablement doloroses que veiem en el nostre entorn.

Com afirma el Papa: “La ciutat produeix una mena de permanent ambivalència, perquè, al mateix temps que ofereix als seus ciutadans infinites possibilitats, també apareixen nombroses dificultats per al ple desenvolupament de la vida de molts. Aquesta contradicció provoca sofriments aguts. En molts llocs del món, les ciutats són escenaris de protestes massives on milers d'habitants reclamen llibertat, participació, justícia i diverses reivindicacions que, si no són adequadament interpretades, no podran emmudir-se per la força. (n.74)

Que bé coneixem des d’aquí aquesta “permanent ambivalència” que provoca la pobresa i l’exclusió de tota mena, i que bé la coneix la nostra Mare de Misericòrdia, de la Mercè!. El bisbe Sebastià ens esperonà en la seva homilia a cercar diferents maneres de participar en la seva obra redemptora en les captivitats d’avui en la nostra estimada Barcelona.Des del voluntariat, sota l’esperit mercedari, fins a la col·laboració en programes concrets que, de mica en mica, anirem desenvolupant mentre ens aproximem a la celebració de la aparició de la mare de Déu a San Pere Nolasc.

PELEGRINATGE

El Papa ens afirma a Evangelii Gaudium que “La nova Jerusalem, la Ciutat santa (cf. Ap 21,2-4), és el destí cap on pelegrina tota la humanitat. És cridaner que la revelació ens digui que la plenitud de la humanitat i de la història es realitza en una ciutat.” (n.71)

Com diu el Papa: “Amb l'Esperit Sant, enmig del poble sempre hi ha Maria. Ella reunia els deixebles per invocar-lo (Ac 1,14), i així va fer possible l’explosió missionera que es va produir per la Pentecosta. (n. 284) Que Crist ens porta a Maria ho visqueren d’una forma especial els sants i santes que vingueren al cambril de la Mare de Déu a encomanar-se ells i la tasca que duien a terme: San Joan Bosco, San Josemaria Escrivà, i homes i dones de Déu que trobaren en aquest santuari allò que sempre fa Maria: “transformar una cova d'animals en la casa de Jesús, amb uns pobres bolquers i una muntanya de tendresa. (n.286)

També aquí trobareu que l’oficina del pelegrí ofereix diferents accions de visita de la Basílica i aproximació a la seva història. Durant aquest més em endegat un programa de “visites guiades” –els diumenges de 13 h a 14 h- que ens ha de permetre que els “turistes que visiten la Basílica” esdevinguin veritables “pelegrins” que vinguin d’on vinguin -de la ciutat de Barcelona, des d’América o de qualsevol indret del món- siguin acollits a casa de la mare! També nosaltres descobrim amb els ulls del cor, desprès de veure tanta bellesa acumulada per la nostra història, el tresor més preuat que tenim: la nostra Mare que ens repeteix: “No estic jo aquí, que sóc la teva Mare”?

Aquest bloc ens ha de permetre de poder comunicar amb claredat i fluidesa les iniciatives que mica en mica podem sumar per a fer possible aquest triple objectiu de l'espiritualitat, la caritat i el pelegrinatge.

Joan Martínez, rector 


07/02/2015 09:17:00