UNA COMPASSIÓ EXCESSIVA: EL PARE MISERICORDIÓS (Llc 15,11)

Amb tot el respecte per les dues primeres paràboles de la misericòrdia, l'ésser humà és ben diferent d'una ovella i, amb més raó, d'una moneda. Plenament conscient de l'enorme diferència, Jesús teixeix un relat que és una obra d'art. Amb tota raó ens trobem davant la paràbola per excel•lència, amb la condició, però, que es canviï el títol: no «el fill pròdig» i tampoc «el pare bo», sinó «el pare misericordiós» o «compassiu».

Però rellegim la paràbola amb la seva riquesa i profunditat. Va dir: «Un home tenia dos fills; i el més jove digué al pare: "Pare, dóna'm la part de l'herència que em correspon". Ell els va repartir els béns. Pocs dies després el jove va vendre tot i se'n va anar a un país llunyà malbaratant la seva herència vivint com un llibertí. Quan va haver gastat tot, vingué una gran fam en aquell país i començà a passar necessitat. Llavors, es va llogar amb un dels ciutadans d'aquell país, que l'envià als seus camps a pasturar porcs. I desitjava omplir el seu ventre amb les garrofes que menjaven els porcs, però ningú no li'n donava. I entrant en si mateix, va dir: "Quants jornalers del meu pare tenen pa de sobres, i que jo aquí m'estic morint de fam! Aniré al meu pare i li diré: Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu, pren-me entre els teus treballadors". I, se n'anà a trobar el seu pare. Encara era lluny, va veure el seu pare i es commogué, corregué a tirar-se al coll i el besà. El fill li va dir: "Pare, he pecat contra el cel i contra tu; ja no mereixo que em diguin fill teu". Però el pare digué als seus criats: "Porteu de pressa el vestit millor i, poseu-li un anell a la mà i unes sandàlies als peus i mengem i celebrem-ho, perquè aquest fill meu era mort i ha tornat a la vida; estava perdut i l'hem retrobat". I van començar la festa.

El seu fill gran era al camp i, de tornada, es va acostar a la casa, va sentir músiques i les danses; i cridà un dels criats per preguntar-li què era allò. Ell li va dir: "Ha tornat el teu germà i el teu pare ha fet matar el vedell gras, perquè l'ha recobrat sa". Ell es va irritar i no volia entrar. Va sortir el seu pare i el pregava. Però ell li respongué: "Fa tants anys que et serveixo, i mai vaig deixar de complir una ordre teva, però mai m'has donat un cabrit per a fer festa amb els meus amics; i, ara que ha tornat aquest fill teu, que consumir els teus béns amb prostitutes, has fet matar el vedell gras!". El pare li contestà: "Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el meu és teu; Però calia celebrar-ho i alegrar-se, perquè aquest germà teu era mort, i ha tornat a la vida; estava perdut, i ha estat trobat"».

1. Més enllà de qualsevol retribució

La paràbola del pare misericordiós és una intricada troca que es pot desembolicar escollint un dels diferents fils que la componen. Triem el que ens sembla el fil més important i encobert: la retribució. Des de l'inici Jesús assenyala la temàtica de la retribució, que entra entre els drets humans més naturals. Un home té dos fills; un dels fills demana el que li correspon i el pare divideix el patrimoni. En aquella època la Llei jueva preveia que el primogènit rebés dos terços, mentre que el menor li corresponia un terç de l'herència (Dt 21,17).

Sense oposar resistència, el pare lliura al fill menor la part que li correspon. Mentre el menor malgasta el dot vivint com un perdut en una regió llunyana, l'altra part del patrimoni està a segur i pertany al fill gran. Segons un equànime i justa manera de pensar, si i quan el fill menor tornés a casa ja no tindria res a què aspirar pel que fa al pare i al germà gran. La greu culpa del fill menor podrà ser, com a màxim, perdonada, però no oblidada! En el cas que el pare oblidés aquell trist parèntesi, estaria sempre el germà gran a punt per recordar-pels dos. Així seria respectada la llei de la retribució: la recompensa pel bé a qui compleix el bé i aquella per al mal a qui fa el mal.

En realitat la paràbola transgredeix de cap a cap la llei de la distribució patrimonial, revelant l'excessiu amor del pare. El pare no espera als dos fills estant a casa, no verifica si el menor està realment penedit, no pregunta on ha anat a parar la seva part d'herència, sinó que organitza una festa amb molta música i dansa.

Inconcebible és també com el pare es comporta amb el gran: no ho espera quan torna del camp, on està treballant per compte de la família, ni li demana el parer sobre com actuar amb el petit. La paràbola que revela el rostre més humà de Déu el representa amb exageració, i no amb escassetat: a Déu la humanitat no li falta, sinó que és excessiva!

En oposició amb el pare, que infringeix la llei de la distribució de l'herència, els dos fills no són capaços d'anar més enllà de la lògica de donar per rebre. El fill menor rep la part de l'herència que li correspon, la malbarata amb prostitutes i decideix tornar a casa quan està al límit de les forces. El fill menor no torna amb el pare perquè està penedit, sinó perquè no aconsegueix trobar una via de sortida. En aquesta condició el màxim que és capaç d'imaginar és que serà tractat com un de tants assalariats a casa del pare; No és el penediment el que el motiva, sinó la fam! En els límits de la retribució es troba també el fill gran: ha servit al pare durant anys, mai ha transgredit un manament seu i s'esperava que li hagués donat almenys un cabrit per fer festa amb els amics.

Enfront de la compassió del pare, el germà gran l'acusa d'haver trencat el principi de la retribució; no és capaç de considerar el fill del mateix pare com el seu germà, sinó que el defineix només com «aquest fill teu». Encasellar al pare en la cel·la de la retribució impedeix reconèixer la seva paternitat i la fraternitat de l'altre.

Alguns comentaristes assenyalen l'absència de la figura materna en la paràbola. En realitat ja que el fil conductor es refereix a la distribució del patrimoni familiar, aquest dret / deure formava part de les competències del pare i no de la mare. A la carta als Gàlates, Pau recorda que el benefici de l'herència per als fills correspon al pare, que pot establir el repartiment com i quan vol (Ga 4,1-3). Aprofundim en l'excessiva compassió del pare en relació als seus fills.

2. El pare surt dues vegades de casa

Entre els múltiples i diversos conflictes que es constaten entre les parets domèstiques és difícil, si no impossible, imaginar un pare que abandona la pròpia posició per arribar a un fill al qual se li ha perdut la pista. Si l'habitual títol «el fill pròdig», proposat per la paràbola és inadequat, és perquè el protagonista indiscutible és el pare que es relaciona amb els dos fills i transgredeix el dret de la distribució hereditària. Al començament de la narració el pare es limita a escoltar la petició del menor. No s'ofereix cap explicació sobre les raons per les quals el fill demana el que li correspon.

Per què està en conflicte amb el germà gran? No comparteix la manera d'actuar del pare? O per què sent l'exigència d'una vida autònoma? Qualsevol motivació és omesa perquè al narrador no li interessen les raons, sinó el ràpid allunyament del fill de la casa paterna. Després d'haver descrit la vida dissoluta del fill menor, el pare torna a escena per realitzar alguns gestos increïbles: veu de lluny al fill, el que significa que l'espera des que es va allunyar de casa, sent compassió, va a la seva trobada, se li tira al coll i el besa (v.20).

Deixa uns pocs instants al fill la possibilitat de comunicar tot el que havia preparat en vista de la trobada. Li interromp abans d'escoltar la petició de ser tractat com un jornaler i ordena als servents treure el millor vestit, posar-li l'anell al dit i les sandàlies als peus, matar el vedell gras i fer festa. Entre totes les accions que el pare realitza pel fill menor, la decisiva, que assenyala el gir de la paràbola, està condensada en el verb «va tenir compassió» (v.20). El pare estima entranyablement al fill perdut, fins a sentir la passió humana més profunda.

Havíem trobat el mateix verb en el gir de la paràbola del bon samarità: «va tenir compassió» (Llc 10,33; 15,20). La compassió del bon samarità pel moribund és la mateixa del pare pel fill perdut. Sense compassió és impossible córrer a trobar el fill, tirar-se al seu coll i reintegrar a la dignitat perduda. Comenta bé Joan Pau II en l'encíclica Dives in misericòrdia, on dedica el quart capítol a la nostra paràbola: «La fidelitat del pare a si mateix està totalment centrada en la humanitat del fill perdut, en la seva dignitat» (DM 6). Al centre de la paràbola està la misericòrdia del pare i no la seva bondat. Si la bondat és una qualitat del caràcter, la misericòrdia és una dimensió que madura en l'íntim i es concreta en gestos pel proïsme. La prova més dura està encara per venir; i es verifica quan es posa al descobert la manera de pensar del fill gran. És dramàtic el rebuig del gran, que decideix no entrar a casa; la còlera ho petrifica en el llindar que haurà creuat innombrables vegades.

Llavors el pare decideix sortir novament de casa i suplicar. Aquest cop el preu és més alt que el pagat pel fill menor: el pare ha de patir un retret com si li arrenquessin la pell! El major l'acusa fins i tot de ser un avar, no disposat a donar-li un cabrit per celebrar amb els amics. Un pare en contradicció amb si mateix és el que no paga al que és fidel, mentre que fa matar el vedell gras per a qui ha malbaratat el seu patrimoni. La còlera porta al major a tergiversar la veritat que coneix des del principi: davant la petició del menor de la part que li correspon, el pare no ha oposat cap resistència.

La misericòrdia del pare és incommensurable: hauria pogut respondre que, mentre està a casa, mana ell. Segons el dret patrimonial, mentre viu, pot fer el que vulgui amb els seus béns! En canvi, el pare es posa en la situació del fill gran i l'exhorta a repensar les seves relacions. Immensa és la tendresa amb la qual es dirigeix al major: encara que mai és anomenat «pare», l'anomena «fill» (Teknon): un terme que denota una relació íntima. El pare reconeix que el patrimoni que queda és del major, però no li interessa. Més aviat la seva preocupació es concentra en el contrast entre «aquest fill teu», títol que el gran ha atorgat el menor, per transformar-lo en «aquest germà teu». La conversió més profunda que el pare espera no és la del fill petit, que ha tornat a casa o s'hagués mort de fam; més aviat és la de què el major reconegui al seu pare i al seu germà. Abans que el pare "d'una Església en sortida" és el de la paràbola, es "un pare en sortida" per la seva excessiva compassió amb els dos fills. No els espera al centre de la taula, a la sala, sinó que corre a l'encontre del menor i s'acosta al major per inundar-los de la seva misericòrdia.

3. El fill mort ha tornat a la vida

Com més s'allunya del pare, tant més arriba a una degradació sense fons: és el drama del fill menor. Després d'haver rebut la part del patrimoni que li correspon, el fill emigra cap a una regió llunyana, on malbarata el seu patrimoni i viu com un llibertí. Si a la regió llunyana hi ha un ramat de porcs, vol dir que s'està fora de la terra santa, en la qual no es pot criar porcs perquè són considerats animals impurs. Per tant, pasturar els porcs és per al fill menor el grau més baix d'humiliació, fins al punt que no se li donen tan sols les garrofes per als porcs.

Quan sant Agustí d'Hipona rellegeixi la seva vida abans de la seva conversió, farà ressonar la condició del fill menor: «Jo, per la meva banda, em vaig allunyar de tu i vaig caminar errant, Déu meu, en els teus camins, durant la meva adolescència, massa desviat de l'estabilitat que em proporcionaves, i em vaig convertir en un paratge miserable» (Confessions II, 10,18). La condició de màxima indigència condueix el jove a entrar en si mateix i a reflexionar sobre la situació en què s'ha ficat. Enyora als jornalers de la casa paterna: mentre ell no pot alimentar-se ni tan sols de les garrofes, ells tenen pa de sobres.

Llavors decideix emprendre el camí de tornada per demanar al pare ser tractat com un dels assalariats, per no morir de fam. Ben mirat el fill menor reconeix haver pecat contra el cel i contra el pare, però li és suficient ser tractat com un treballador. Tot el que li interessa és rebre finalment el pa per menjar; i ja que no aconsegueix trobar una altra solució s'encamina per la via del retorn. Gran ha de ser el torbament que el fill experimenta davant el pare que va a la seva trobada, se li tira al coll i el besa. Immerescuda és la compassió del pare, capaç no només de saciar la fam del fill, sinó de donar-li la dignitat perduda. A corre-cuita, sense cap petició d'explicacions ni atendre càlculs, el fill es posa el millor vestit, té l'anell al dit i les sandàlies als peus.

Abans de tornar a la casa del pare es veia reduït a un captaire, ja no tenia la dignitat de fill, sinó la indignitat dels animals impurs que està prohibit menjar. Si de la casa paterna es senten la música i els balls, vol dir que el pare ha tornat a acollir el fill en família: era mort i ha tornat a la vida, estava perdut i l'hem retrobat. El que torna la vida al que està mort no és el penediment, sinó l'excessiva compassió del pare: aquella per un fill que és una criatura nova i inicia una vida nova. La compassió del pare no està feta només de commoció, sinó que es transforma en passió capaç de fer néixer la vida on era la mort.


03/03/2016 09:00:00