Visita a la nostra Basílica de tres capellans polonesos que han passat uns dies a BARCELONA: Mateusz, Tomasz i Marcin. Van celebrar Missa en polonès i el dia anterior van concelebrar la Missa parroquial. Bona estada a la nostra ciutat.21/02/2023 13:05:00