El Papa Francesc, en “Evangelii Gaudium” afirma que “L'Església està cridada a ser servidora d'un difícil diàleg. D'altra banda, encara que hi ha ciutadans que aconsegueixen els mitjans adequats per al desplegament de la vida personal i familiar, són moltíssims els «no ciutadans», els «ciutadans a mitges» o els «sobrants urbans». (n.74)

Si alguna cosa ens ofereix la història de la Basílica de la Mercè, i la seva tradició mercedària és una especial sensibilitat envers els “captius” de tota mena. Solament emmirallant-nos en el missatge i l’obra de Pere Nolasc i Maria de Cervelló reviurà en nosaltres el desig, encara actual, que la Mare de Déu té per a exercir la seva misericòrdia envers els més petits.La Caritat ha de ser el centre de la nostra vida pastoral en la Basílica. No és casual la presència de la comunitat dels germanets de l’anyell entre nosaltres des de fa una colla d’anys, ni tampoc l’esforç que esmerça la Germandat de la Mare de Déu de la Mercè entre els menys afavorits del barri.

L’any 2018 serà el 800 aniversari de la miraculosa aparició de la Mare de Déu a Sant Pere Nolasc, segons la tradició el dia 2 d’agost de 1218 i el 10 del mateix mes i any es fundà l’Orde de la Mercè. Dos esdeveniments que hi han d’il·luminar situacions veritablement doloroses que veiem en el nostre entorn.

Com afirma el Papa: “La ciutat produeix una mena de permanent ambivalència, perquè, al mateix temps que ofereix als seus ciutadans infinites possibilitats, també apareixen nombroses dificultats per al ple desenvolupament de la vida de molts. Aquesta contradicció provoca sofriments aguts. En molts llocs del món, les ciutats són escenaris de protestes massives on milers d'habitants reclamen llibertat, participació, justícia i diverses reivindicacions que, si no són adequadament interpretades, no podran emmudir-se per la força. (n.74)


“No podem ignorar que a les ciutats fàcilment es desenvolupen el tràfic de drogues i de persones, l'abús i l'explotació de menors, l'abandó d'ancians i malalts, diverses formes de corrupció i de crim. Al mateix temps, el que podria ser un preciós espai de trobada i de solidaritat, sovint esdevé el lloc de la fugida i de la desconfiança mútua. Les cases i els barris es construeixen més per aïllar i protegir que per connectar i integrar. La proclamació de l'Evangeli serà una base per a restaurar la dignitat de la vida humana en aquests contextos, perquè Jesús vol vessar en les ciutats vida en abundància (cf. Jn 10,10). (n.75)

Que bé coneixem des d’aquí aquesta “permanent ambivalència” que provoca la pobresa i l’exclusió de tota mena, i que bé la coneix la nostra Mare de Misericòrdia, de la Mercè!. També aquí trobareu diferents maneres de participar en la seva obra redemptora en les captivitats d’avui en la nostra estimada Barcelona. Des del voluntariat, sota l’esperit mercedari, fins a la col·laboració en programes concrets que de mica en mica anirem desenvolupant mentre ens aproximem a la celebració de l'aparició de la mare de Déu a Sant Pere Nolasc.

La Carta pastoral del Cardenal “Una Església samaritana enmig de les grans ciutats” ens recorda el toc d’alerta important que ens feia el Papa quan afirma: “Vull expressar amb dolor que la pitjor discriminació que sofreixen els pobres és la falta d’atenció espiritual” (E.G 200).

Volem evangelitzar als pobres però tots nosaltres també ens hem de deixar evangelitzar per ells, ja que han d’esdevenir germans i col•laboradors de la nostra pastoral!.