Intencions de Missa

Si desitja que dediquem la Santa Missa a alguna intenció particular, sigui per un familiar difunt o per una intenció personal, pot fer-ho de la manera següent:

  • Per telèfon, trucant per telèfon a la Basílica durant les hores d'obertura.
  • Encargant personalment la intenció de la Missa a la sagristía de la Basílica
  • Omplint el formulari presentat a continuació. Podrà abonar lel cost ( 10 € per intenció) a través de la targeta de crèdit).