Celebració dels 775 anys de la confirmació de l'orde. Basílica de la Mercè. BarcelonaAquest orde religiós es va fundar el 1218 a Barcelona de la mà de Sant Pere Nolasc, un jove mercader de teles, amb el suport de Jaume I el Conqueridor i el bisbe Berenguer II de Palou, amb l'objectiu de redimir els cristians captius dels musulmans. Avui es dedica a l'assistència dels més necessitats.

Els Mercedaris

L'orde compta amb un miler de membres i més de 150 convents. De la seva presència inicial a Europa, va arribar a tenir una àmplia representació a l'Amèrica del Sud. Els mercedaris es dediquen a assistir els més necessitats amb cures pastorals a parròquies, amb l'assistència com a capellans a les presons, a l'acció educativa i assistencial en favor dels joves abandonats, marginats o desafavorits i a les missions.

SimbologiaEscut basat amb el de Catalunya i que té els seus orígens en els Blasons hereditari de la Corona d'Aragó i que remet al Comtat de Barcelona i la lluita contra els Normands. Metalls: or significa noblesa i benignitat, plata, puresa i innocència, vermell, amor i caritat. Creu Blanca reminiscència militar de l'Orde; hàbit I ensenya de les Cases Ordes de els croats medievals. Corona dels reis d'Aragó, particularment de Jaume I, el Conqueridor, qui va encoratjar Pedro Nolasco per la fundació de l'Orde de la Mercè.

ORÍGENS

L'advocació de Maria de la Mercè està lligada a la tasca carismàtica de l'orde mercedària, nascuda a Barcelona amb sant Pere Nolasc, el seu fundador, mercader original, naturalitzat ciutadà barceloní. Va saber descobrir el patiment dels cristians captius en poder de musulmans, i es va obstinar, amb un grup de companys, primer amb el seu personal patrimoni, i després recol•lectant almoines, en exercir el ministeri de la caritat exímia: ajudar, visitar i redimir captius.

Quan faltaven diners per comprar la seva llibertat, rescatant de les masmorres africanes, s'obligaven tots a quedar en ostatges, esperant que arribessin els seus companys amb els diners pactats. Si això no succeïa al seu temps, estaven disposats a lliurar la seva pròpia vida. Aquesta caritat suprema va ser una gran novetat i una gran mercè, un gest de misericòrdia. A partir d'aquesta experiència, s'arriba a l'acte fundacional a la catedral de Barcelona -amb la presència de Nolasc i els seus, el jove rei Jaume I i el bisbe Palou- el 10 d'agost de 1218. L'Església donarà la seva confirmació pontifícia amb la butlla Devotionis vestrae, expedida pel papa Gregori LX, estant a Perusa, el 17 gener 1235.

Així, l'Orde de la Mercè és reconeguda com a nova orde de redempció -acabava de néixer la de la Trinitat, a París- amb la diferència que els mercedaris eren laics, i Nolasc es va comprometre a lliurar tots els béns a la tasca redemptora, guardant únicament l'indispensable per viure. Accepten la regla de sant Agustí, vesteixen el blanc hàbit de Santa Maria, i en el seu escapulari porten l'escut amb la creu blanca de la Catedral de Barcelona, amb fons vermell, sobre els quatre pals vermells, en fons daurat, de l'escut del Regne d'Aragó, donat pel rei Jaume I. Era, d'altra banda, com una mena de «salconduit» davant els caps mahometans.

Sempre estarà present en els religiosos mercedaris la vivència maternal de Maria. La seva resposta es tradueix en els precisos gestos d'amor alliberador en favor dels captius. Així, a poc a poc, es va identificant l'obra de mercè amb l'advocació a Maria, fins unificar-se en l'expressió originària de Maria de la Mercè. La vinculació de l'advocació al sorgiment de l'obra alliberadora -com hem assenyalat- realitzada pels religiosos de la Mercè, i pels fidels, és una realitat constatable en els gairebé vuit segles d'història. És, certament, un admirable testimoni de difusió i extensió del seu culte, associat, indissolublement, a l'obra d'alliberament redemptora exercida en nom seu.

Els primers religiosos dediquen, molt aviat, les esglésies a Maria. Quan Jaume I, en 1237, fa donació d'una parcel•la al Puig (València), on troben un relleu de Santa Maria, edifiquen una església en el seu nom: Santa Maria del Puig. I quan es construeix la primera església en els terrenys de Barcelona, al costat del mar, donats per Plegamans, es va consagrar a Maria de la Mercè. Caminant el temps es va elevar a categoria de basílica. I segueix el mateix procés, al llarg dels segles, cada vegada que els mercedaris i mercedàries obren un temple o capella allà on s'estableixen per exercir el seu carisma propi.Quan -ja des del segon viatge colombí, en 1493- es va assumir el repte de l'evangelització de tot el continent americà, anomenat el «Nou Món», en ser seleccionats els mercedaris al costat de les tres ordes mendicants -franciscans, dominics i agustins- pels Reis Catòlics, Isabel i Ferran, es van sumar a aquesta empresa gegantina, evangelitzadora, obrint camins nous, creadora, i portant en una mà l'Evangeli i en l'altra la imatge de Maria com a Mare de la Mercè. Això explica la fonda i permanent devoció mariana-mercedària que perviu al continent americà. La seva elecció com a patrona de capitals i ciutats de diversos països -Argentina, Equador, Perú, Santo Domingo....- així com en diòcesi, pobles i temples; i la innombrable toponímia, antiga i nova, a tot arreu, és un indici i testimoni clar de la seva devoció que va estar, i segueix estant, vinculada a la missió

El segle XIX no va aconseguir esborrar la petjada de la Mercè, tot i les seves crisis profundes i canvis radicals. I el final de les redempcions tradicionals en zones musulmanes, el mateix que la dissolució de les províncies de l'orde en alguns països va tenir com a contrapartida el naixement de nombrosos instituts religiosos femenins amb l'advocació mercedària. Actualment continua la vivència del carisma, i la seva extensió, a través dels religiosos i religioses, fraternitats laïcals i amics de la Mercè que, animats per l'amor a Maria, ofereixen la seva específica manera d'alliberament en els cinc continents ocupats en nombroses obres de misericòrdia: segueix vivint, adaptat als "signes temps", el mateix compromís amb els oprimits d'avui!SIGNIFICAT

És inseparable, en la vida de sant Pere Nolasc, la profunda experiència de Déu i el seu entranyable amor a Maria: d'aquesta conjunció neix l'Ordre de la Mercè per a la redempció dels captius.

La paraula mercè era sinònim, per als medievals, de misericòrdia, la misericòrdia especial de redimir al captiu, gest gratuït ple de compassió cap als privats de llibertat en les masmorres sarraïnes. Aquest terme superava el sentit estrictament «piadós». El fundador, profundament devot de Maria, ha tingut un moment transcendental d'inspiració divina que el va impulsar a fundar l'ordre.

Nolasc respon posant sota la protecció de Maria l'obra per ell iniciada, presentant-la així com maternal misericòrdia, alhora que com a rostre alliberador de Déu-Amor. Ella, la Mare del Redemptor, es compadeix del sofriment dels germans del seu Fill, subjugats sota el poder dels mahometans; es dol del plor dels oprimits, i envia redemptors mercedaris a continuar i actualitzar l'alliberament de Crist.

El document més antic -les anomenades Constitucions americanes (1272) - assenyala la justificació d'aquesta nova orde en l'Església en aquests termes: «Déu..., Pare, Fill i Esperit Sant..., per la seva misericòrdia i la seva gran pietat, van determinar fundar i establir aquesta ordre, anomenada Ordre de la Mare de Déu de la Mercè de la redempció dels captius..., de la qual disposició constituir servidor, missatger, fundador i afavoridor, a fra Pere Nolasc».Existeix, en aquestes Constitucions, una expressa voluntat del legislador de considerar com una intervenció divina l'origen de l'orde, que s'anomena ja de la Mare de Déu de la Mercè. En un primer moment els frares van interpretar la voluntat del fundador en clau trinitària-. Déu, Pare de les misericòrdies, va voler enviar el seu Fill Jesucrist com a redemptor de tot el gènere humà, oprimit pel pecat i la mort. La mateixa Trinitat és la que mana a Nolasc, i als seus frares, «per visitar i redimir els fidels que es troben captius, en poder de musulmans, i d'altres enemics de la nostra llei». En un segon moment, a penes distanciat, tant entre els frares, com entre els fidels, el compromís redemptor s'expressa en clau matí.

La intervenció de la Mare de Déu en la fundació ve recollida pel general-historiador de l'ordre, Nadal Gaver, en la seva obra Speculum Fratrum (1445). La narració té una innegable connotació alliberadora, al•ludint a la vocació dels grans profetes i patriarques, especialment Moisès davant l'esbarzer ardent (Ex 3, 1 ss.). Quan Maria inspira la fundació de l'orde a Sant Pere Nolasc, s'escenifica en el següent diàleg:

«Nolasc: -Qui ets tu que a mi, un indigne servent, demanes que faci aquesta obra difícil, de tan gran caritat, que és grata a Déu i meritòria per a mi?

Maria: -Jo sóc Maria, aquella en el si va assumir la carn el Fill de Déu, prenent-la de la meva sang puríssima, per reconciliació del gènere humà. Sóc aquella a qui va dir Simeó, quan vaig oferir el meu Fill en el temple: "Mira, aquest ha estat posat per ruïna i resurrecció de molts a Israel; ha estat posat com a signe de contradicció; i a tu mateixa una espasa vindrà a travessar-l' ànima".

Nolasc: -Oh Verge Mana, Mare de gràcia, Mare de misericòrdia! Qui podrà creure?

Maria: -No dubtis en res, perquè és voluntat de Déu que es fon una ordre d'aquest tipus en honor meu: Serà una ordre els germans i professos, a imitació del meu Fill Jesucrist, estaran posats per ruïna i redempció de molts a Israel, i seran signe de contradicció per a molts.»

L'expressat en les Constitucions de forma trinitària és expressat aquí de forma mariana: És una reflexió posterior del que constitueix el centre mateix de la Mercè. I la seva gran novetat rau en una consciència col•lectiva: Maria és considerada la Fundadora de l'ordre!Em sembla interessant, i significatiu, deixar constància d'aquest aspecte especial: La devoció mariana de Nolasc es tradueix en la seva missió d'actualitzar l'obra de la Redempció. Maria està sempre al costat del Redemptor. La devoció, doncs, a Maria de la Mercè ha nascut a l'Església arran de la missió redemptora dels mercedaris. Es distingeix, certament, en l'experiència fundacional un doble camí: és camí redemptor, en conte per ell s'actua i realitza l'obra d'ajudar, visitar i redimir; i, a la vegada, és camí marià, en conte el mercedari se sap enviat per Maria a oferir la mercè-misericòrdia de la llibertat.

Maria de la Mercè és misericòrdia i alliberament. Aquest és el missatge més profund d'aquesta advocació. Maria s'uneix, d'una manera íntima i visible, a l'obra redemptora del seu fill: ha cooperat, des d'abans de la redempció, amb el seu sí integral, i ha ofert la seva vida sencera perquè el Fill de Déu pogués encarnar i lliurar-se per la reconciliació de la humanitat. Associada a l'obra de la redempció humana, continua patint fins a la consumació del Regne. (Aquest és una manera humana d'expressar, atès que Maria està ja en el Regne amb el seu Fill, i allà no pot patir. Però quan el «Crist total», aquí baix, pateix en els seus membres, també podem dir que ella pateix). L'advocació: la Mare de Déu de la Mercè vincula clarament a Crist Redemptor, porta a la configuració amb Crist: No és possible viure sense la dimensió cristològica!

 

DEVOCIÓ LITÚRGICA I ACTIVITAT ALLIBERADORA       


La imatge de Maria de la Mercè més solemne i antiga que existeix és la que presideix la seva basílica a Barcelona (segle XIV). És també la més «teològica». Sedent, amb el Nen a la falda, com «Tron de la Divinitat», segons les talles romàniques i gòtiques de Maria. El Niño ofereix l'escapulari mercedari devocional. No obstant això, hi ha multiplicitat de re-produccions de Maria de la Mercè, de tipus «popular» i expressiu, barroques o actuals: dempeus, vestida amb l'hàbit blanc i l'escut a l'escapulari; amb el Nen en braços; sense el Nen; amb els braços oberts; oferint les cadenes dels captius, que els seus devots han de trencar; o, ja trencades, com a obra de l'alliberament activa... La seva festa es va celebrar un temps el 10 d'agost -en record fundacional de l'ordre-; més tard, va passar al 8 de setembre, festa de la Nativitat de Maria; i, finalment, des del segle XVII, se celebra el 24 de setembre, la missa pròpia es va recollir oficialment per a tota l'Església, amb lleugeres variants respecte al «propi de l'ordre», en misses de la Mare de Déu (1987).

Insistim: El més característic de la devoció mercedària és el caràcter de compromís, de caritat alliberadora, que suposa i imprimeix en els seus devots. Maria de la Mercè és el model d'una Església que vol ser alliberadora; és la imatge més perfecta de la llibertat i de l'alliberament d'una humanitat captiva dels altres, i fins i tot de si mateixa. Hi contemplem la victòria de l'amor diví, que cap obstacle pot aturar, i descobrim a què graus de sublim llibertat eleva Déu als humils, com Maria va reconèixer en el seu «Magnificat». Des del segle XIII, Maria de la Mercè manifesta i expressa aquesta funció alliberadora, convidant-nos a lliurar la vida pels altres, amb esperança escatològica del Regne futur, a partir de l'activitat realitzada en aquest món. Ella és Mare de Crist i de captius i alliberadors.

Una autèntica devoció a Maria, en la seva advocació de la Mercè, ens permet estar disponibles per participar amb ella en l'alliberament dels oprimits. És una crida constant a tots per estar atents als problemes actuals dels drets humans trencats, del perill de perdre la fe, de les noves captivitats institucionalitzades avui dia; i, sota la seva empara i protecció, i a imitació de l'obra alliberadora que va inspirar, ser capaços de constituir en servidors dels oprimits.


Tenen raó els nostres teòlegs en distingir, en la devoció mariana-mercedària, tres característiques essencials:
a) Moment de veneració: Maria es presenta, des de l'Evangeli, com a Mare i protectora del captiu. Els mercedaris en diuen, amb afecte filial, Mare de la Mercè. La invoca el redemptor i descobreix la seva presència entre els llunyans de la seva pàtria; segons les paraules de la salve: «Déu vos salve, Reina i Mare de misericòrdia..., a tu cridem els desterrats...»
b) Moment d'il•luminació: Maria segueix obstinada, per Crist i com Crist, en la tasca transformadora de la Història. El redemptor se sent interpel•lat per aquesta peremptòria tasca.
c) Moment del compromís: estimar Maria significa posar-se al servei d'aquells que es troben oprimits i privats de llibertat. Vistes així les coses, l'advocació de Maria de la Mercè pertany al més preuat tresor i cor d'una Església que ha d'anunciar l'evangeli de la llibertat i vol ser allibera-dora. Com podríem dubtar de l'actualitat d'aquest títol, que, sent «mercedari», és vitalment cristià?

PEDRO MARIANO LABARCA ARAYA Mestre general de la Mercè

 


Links Mercedaris

Barna cofrade
Merced Aragòn
Orden de la Merced
Obra Mercedaria