Germandat de la Mercè

La Germandat té el seu origen en la "Pia Associació de Devots de la Mare de Déu de la Mercè, Patrona de Barcelona" fundada l'octubre de 1956. Amb data 20 de juliol de 1964, per decret de l'Arquebisbe de Barcelona Excm. i Rvdm. D. Gregori Modrego, va obtenir nous estatuts i va passar a denominar-se "Germandat de la Mare de Déu de la Mercè, Patrona de Barcelona".
La Germandat té com a objectiu principal el foment de la devoció a la Mare de Déu de la Mercè, promovent al mateix temps l'esplendor del culte que des de segles ve dedicant-se-li al temple Santuari de la Ciutat Comtal i així mateix unir ambdós efectes en la propulsió d'obres de redempció social d'acord amb les necessitats del nostre temps i l'esperit mercedari.La Germandat de la Mare de Déu de la Mercè té com a objecte:

   * Fomentar la devoció a la Mare de Déu de la Mercè, Patrona de l'Arxidiòcesi i de la ciutat de Barcelona
a) Donar a conèixer l'espiritualitat i la història de la seva devoció.
b) Impulsar que la Basílica sigui per excel.lència el Santuari Marià de Barcelona.
c) Promoure activitats a la Basílica, d'acord amb l'esperit de la Germandat, convidant a tots els fidels cristians i especialment als Germans per a que participin amb la seva assistència.

   *Conservar i millorar la dignitat de la Basílica.
a) Velar per l'estat de conservació -exterior i interior- de la Basílica.

   *Estudiar i difondre l'adaptació de l'esperit mercedari per a l'eradicació de les marginacions de cada moment històric.
a) Impulsar activitats d'atenció social a Barcelona i, en particular, al barri del Santuari de la Mercè.
b) Col·laborar amb la Parròquia i amb l'Orde Mercedària per aconseguir els seus propis fins" (article 3º)...

La Germandat de la Mercè, col·labora satisfent les necessitats materials de la Basílica, també amb Càrites parroquial en tasques assitencials d'atenció als pobres i persones necessitades del barri: aliments, rober, construcció d'instal·lacions sanitaries per tal d'ajudar en la cura personal i higiene de les persones sense sostre...

De la mateixa manera s'identifica i col·labora econòmicament amb obres de la Fundació Obra Mercedària pels presos i les seves famílies, projectes en barris marginals, misions a països desfavorits...

Si desitges formar part de la família de germans de la Mercè i posar el teu gra de sorra en el manteniment de la devoció a la Mare de Déu de la Mercè i en l'ajuda a les persones més necessitades, pot trucar i l'atendrem al nostre telèfon 933 190 190 (laborables, de 10 a 13h). També a través de l'email: germandatdelamerce@gmail.com

Descarregar estatuts de la Germandat de la Mare de Déu de la Mercè

CONTACTE

Laborables de 10:00 a 13:00h
Tel. 93 3190190


germandatdelamerce@gmail.com